Sterling

 

 

Construction

Inženýrské sítě

 
Zajistíme výstavbu sítí
- vodovodní rozvody
- vodovodní přípojky
- kanaliazační rozvody gravitační i tlakové
- kanalizační přípojky
- plynovod
- plynovodní přípojky
- rozvody elektro
- veřejné osvětlení
 
 
 
Provádíme tlakové zkoušky trubních řadů, přípojek i instalací